Slide background
Faculty of Architecture

Meü

Slide background
Faculty of Architecture

Meü

Slide background
Faculty of Architecture

Meü

Slide background
Faculty of Architecture

Slide background
Faculty of Architecture

Faculty of Architecture

         Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1999 yılında Mimarlık Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü olmak üzere üç bölümden oluşan bir Fakülte olarak kurulmuştur. 2001–2002 eğitim-öğretim yılında ilk olarak Mimarlık Bölümü eğitime başlamış, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı sonunda dokuzuncu dönem mezunlarını vermiştir. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ise 2011-2012 yılında lisans düzeyinde ilk öğrencilerini almış ve 2012-2013 yılında birinci sınıf düzeyinde lisans eğitimine başlamıştır. Fakültemizin üçüncü bölümü olan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nün ise öğretim kadrosu oluşturulduktan sonra lisans düzeyinde eğitim öğretime başlaması hedeflenmektedir.

         Fakültemizin vizyonu Mimarlık, Planlama ve Tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınır, özgünlükleri olan bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. Bu kapsamda, Fakültemiz bölümlerinde alanlarında bilgili, yaratıcılığını kullanabilen, akılcı ve sorgulayıcı düşünerek sorun tanımı yapabilen ve sorun çözümleyebilen, ulusal ve uluslararası alanda başarılı meslek insanları yetiştirmek üzere, nitelikli bir eğitim verilmesi öncelikli amacımızdır. Fakültemiz bölümlerinde ağırlıklı olarak tasarım ve planlama stüdyoları çevresinde yürütülen lisans eğitiminde “öğrenci merkezli” bir eğitim felsefesi benimsenmiştir.    

         Uluslararası meslek ortamlarıyla ilişki kurabilen mezunlar yetiştirmek amacıyla  lisans eğitimi Mimarlık Bölümü’nde yüzde 30 oranında, Şehir ve Bölge Planlama Böouml;lümü’nde ise yüzde 100 İngilizce olarak sürdürülmektedir. Fakültemizde, Erasmus programı çerçevesinde yapılan öğrenci ve öğretim üyesi değişim anlaşmaları yanı sıra, eğitim ve araştırma alanlarında uluslararası işbirliklerine özel bir önem verilmekte, bu işbirlikleri kapsamında uluslararası çalıştaylar düzenlenmektedir.

         Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, donanımlı ve dinamik öğretim kadrosuyla, evrensel düzeyde, tasarım değeri yüksek, yaşanabilir ve sürdürülebilir, nitelikli kentler, çevreler ve yapılar planlama, tasarlama ve üretmeye, kültürel ve doğal çevre değerlerini korumaya yönelik eğitim ve araştırma etkinlikleri yürütmektedir.