Slide background
Mersin Üniversitesi

  Ahmet Erdem Dönmez
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Fisheries .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3412815 .
Internal
:
1327 .
URL
:
.
VCARD
:
Created
:
2015-11-20 10:25:23 .
Last Modification
:
2020-12-28 18:49:15 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1995
2002
Doctorate Thesis

1. INVESTIGATION OF HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS AND BLOOD PARAMETERS OF TILAPIA, INFECTED WITH STREPTOCOCCUS INIAE, Supervisor: Dr. İbrahim CENGİZLER, Çukurova University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Fisheries Department, Adana, Turkey, 2002.

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 1996-01-03 - 2004-08-16
ASSISTANT PROFESSOR MERSIN UNIVERSITY 2004-08-16 - 2018-02-22
LECTURER DR. MERSIN UNIVERSITY 2020-12-22 - Continue
International - SCI/SCI-Expanded category 6250
2020
8. KORKMAZ, C.; AY, Ö.; DÖNMEZ, A.; DEMİRBAĞ, B.; ERDEM, C. . THALASSAS, 2020, 36, 597-606. 700 + 0
https://doi.org/10.1007/s41208-020-00232-w

7. DÖNMEZ, A.; CENGİZLER, İ. . INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, 2020, 54, 234-238. 1000 + 0
10.18805/ijar.B-908

2017
6. KORKMAZ, C.; DÖNMEZ, A. . TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, 2017, 17, 629-640. 1000 + 0
10.4194/1303-2712-v17_3_19

2016
5. Yilmaz, D.; Kalay, M.; Dönmez, A.; Yilmaz, N. Assessment of biological effects of environmental pollution in Mersin Bay (Turkey, northeastern Mediterranean Sea) using Mullus barbatus and Liza ramada as target organisms. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2016, 208, 361-370. 750 + 0
https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2015.10.002

Publications_006.pdf

2009
4. Kalay, M.; Dönmez, A.; Koyuncu, C.; Genç, E.; Şahin, G. Seasonal variation of Hysterothylacium aduncum (Nematoda: Raphidascarididae) infestation in sparid fishes in the Northeast Mediterranean Sea. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 2009, 33, 517-523. 800 + 40
https://dx.doi.org/10.3906/vet-0703-12


Times Cited: 8
3. ÖZER, S.; BULDUKLU, P.; TEZCAN ÜLGER, S.; DÖNMEZ, A.; AYDIN, E.; ASLAN, G.; EMEKDAŞ, G. . J. APPL. ICHTHYOL, 2009, 25, 195-200. 500 + 0
2008
2. ÖZER, S.; BULDUKLU, P.; DÖNMEZ, A.; KOYUNCU, C.; SERİN, M.; ASLAN, G.; TEZCAN ÜLGER, S.; AYDIN, E.; EMEKDAŞ, G. . BULL. EUR. ASS. FISH PATHOL, 2008, 28, 96-103. 500 + 0
2006
1. KALAY, M.; DÖNMEZ, A.; KOYUNCU, C. . FRESINIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2006, 15, 1287-1291. 1000 + 0
International - Covered by Other International Indexes 200
2016
1. Dönmez, A. Melanomacrophage centers in fishes. SU URUNLERI DERGISI , 2016, 33, 81-87. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.1.12

Publications_004.pdf

International - Other 95
2006
1. DÖNMEZ, A.; KALAY, M.; ÖZKAN YILMAZ, F.; KOYUNCU, C. . JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, 2006, 23, 61-64. 95 + 0
International - publications.sections.8 100
2018
1. DÖNMEZ, A.; YILMAZ, D. . SU URUNLERI DERGISI, 2018, 35, 335-342. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 800
2015
4. DÖNMEZ, A.; YILMAZ, D. . YUNUS ARASTIRMA BULTENI, 2015, 15, 53-64. 200 + 0
10.17693/yunus.80218

3. DÖNMEZ, A.; YILMAZ, D. . YUNUS ARASTIRMA BULTENI, 2015, 15, 29-33. 200 + 0
10.17693/yunus.33248

2004
2. Kalay, M.; Koyuncu, C.; Dönmez, A. Comparison of Cadmium Levels in the Muscle and Liver Tissues of Mullus barbatus (L. 1758) and Sparus aurata (L. 1758) Caught from the Mersin Gulf. EKOLOJI CEVRE DERGISI, 2004, 13, 23-27. 200 + 0
2003
1. Kalay, M.; Dönmez, A.; Koyuncu, E. The Effects of Copper on the Levels of Manganese, Iron and Zinc in Gill and Liver Tissues of Tilapia nilotica (L., 1758). EKOLOJI CEVRE DERGISI, 2003, 13, 1-5. 200 + 0
National - Other 175
2008
2. ÖZER, S.; BULDUKLU, P.; DÖNMEZ, A.; ERDOĞAN, S. . JOURNAL OF FISHERIESSCIENCES.COM, 2008, 2, 272-283. 75 + 0
2006
1. KOYUNCU, C.; DÖNMEZ, A. . JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, 2006, 23, 265-269. 100 + 0
National - publications.sections.42 70
2010
1. ÖZER, S.; KOYUNCU, C.; DÖNMEZ, A.; BULDUKLU, P.; ERDOĞAN, S. . PENDIK VET. MIKROBIYOL. DERG, 2010, 37, 43-52. 70 + 0
International - Full text - Oral 280

2. Korkmaz, C.; Ay, Ö.; Dönmez, A.; Demirbağ, B.; Erdem, C., Cyprinus carpio'da Kurşunun Üreme Fizyolojisine Etkileri. 3. International Engineering and Natural Sciences Conference, 2018-11-14, 2018-11-17, Diyarbakır, Turkey, 2018. 140

1. Korkmaz, C.; Ay, Ö.; Dönmez, A.; Demirbağ, B.; Erdem, C., Kurşun'un Cyprinus carpio'da Hepatosomatik indeks (HSI), Gonadosomatik indeks (GSI), Karaciğer ve Gonad Histolojisine etkileri.. 3.International Engineering and Natural Sciences Conference, 2018-11-14, 2018-11-17, Diyarbakır, Turkey, 2018. 140

International - Abstract - Oral 100

1. DÖNMEZ, A., Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Antibiyotik Kullanımının İnsan ve Hayvan Sağlığı ile Çevre Açısından Önemi. 2.Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Turkey, 2018. 100

National - Full text - Oral 100

2. Koyuncu, C.; Dönmez, A., Mersin Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Akvaryum Balıkları (Poecilidae)’nda Rastlanılan Lernea cyprinaceae (Linnaeus, 1758) Enfeksiyonu. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2005-09-01, 2005-09-04, Çanakkale, Turkey, 2005. 100

1. Özkan, F., Mersin Yöresinde Ekonomik Değere Sahip Çipura (Sparus aurata L., 1758), Barbun (Mullus barbatus L., 1758) ve Kefal (Mugil cephalus L., 1758) Türlerinde Bakır, Çinko ve Kadmiyum Birikimi. . IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1997-09-17, 1997-09-19, Isparta, Turkey, 1997. 0

National - Abstract - Oral 235

5. DÖNMEZ, A.; YILMAZ, D.; KALAY, M., Mersin Körfezi’nden Yakalanan Liza ramada ve Mullus barbatus’ta Karaciğer Enzim Aktivitesi ve Histopatolojik Değişimler. Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, 2016-05-31, 2016-06-03, Ankara, Turkey, 2016. 50

4. Özer, S.; Sevim Bulduklu, P.; Dönmez, A.; Koyuncu, C., Mersin ilinde yetiştiriciliği yapılan gökkuşağı alabalık (Oncorhynchus mykiss, Walbaum)’larında streptokokkal etkenler ve antibakteriyel duyarlılıkları. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2007-09-04, 2007-09-07, Muğla, Turkey, 2007. 37

3. Ayas, D.; Dönmez, A., Seyhan Baraj Gölü Pullu Sazan (Cyprinus carpio)’larının Sıcak Tütsüleme Öncesi ve Sonrası Enterobacteriaceae Familyası Üyeleri Yönünden Araştırılması. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2005-09-01, 2005-09-04, Çanakkale, Turkey, 2005. 50

2. Dönmez, A.; Kalay, M.; Özkan, F.; Koyuncu, C., Nil Tilapyası (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758)’nda FMC ve Malaşit Yeşili’nin Sağaltım Dozlarının Oluşturduğu Strese Bağlı Olarak Bazı Kan Parametrelerinde Meydana Gelen Değişimler. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2005-09-01, 2005-09-04, Çanakkale, Turkey, 2005. 47

1. KOYUNCU, C.; DÖNMEZ, A., Poecilia reticulata'da Tespit Edilen Bazı Ektoparazitlerin Solungaç Dokuda Meydana Getirdiği Histopatolojik Değişiklikler. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2004-06-21, 2004-06-24, Adana, Turkey, 2004. 50

National - Abstract - Poster 67

3. Dönmez, A.; Korkmaz, C., Karaduvar Limanından (Mersin, Türkiye) Yakalanan İnce Dudaklı Kefal (Liza ramada)’lerin Karaciğer Dokusunun Histopatolojisi.. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2012-09-03, 2012-09-03, İzmir, Turkey, 2012. 25

2. Dönmez, A.; Korkmaz, C., Balon balıkları (Lagocephalus sceleratus ve Lagocephalus spadiceus)’nda Deri Dokusunun Histolojik Yapısı. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2012-09-03, 2012-09-07, İzmir, Turkey, 2012. 25

1. Özer, S.; Koyuncu, C.; Dönmez, A.; Sevim , P.; Erdoğan, S., Mersin'de Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss, Walbaum)'larının Paraziter Hastalıkları. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2007-09-04, 2007-09-07, Muğla, Turkey, 2007. 17

National - Manager 100

1. Aynalı Sazan (Cyprinus carpio, L., 1758)’da Diazinon’un Cinsiyet Steroidleri ve Vitellojenin Düzeyleri Üzerine Etkileri ve Histopatolojisi, BAP, Project Number: BAP-FBE-YB(CK) 2012-3, 0 TL, Manager, 2013,Completed. 100

National - Researcher 250

5. Mersin Körfezi'nde Organoklorlu Kirleticilerin Bentik Besin Zincirindeki Transferinin Kararlı İzotoplar Yardımıyla Belirlenmesi , TÜBİTAK, Project Number: TÜBİTAK 115Y620 2015-2 , 0 TL, Researcher, 2020,Completed. 50

4. Bazı Östrojenik Kimyasalların Mersin Körfezi'ndeki Düzeylerinin ve Endokrin Sistem Üzerine Etkilerinin Biyoindikatör Parametreler Yardımıyla Belirlenmesi, TÜBİTAK, Project Number: TÜBİTAK-ÇAYDAG, 108Y259. 2008, 0 TL, Researcher, 2012,Completed. 50

3. Mersin Sahil Şeridindeki Cu, Fe, Zn, Cr, Cd, Ni, Al, Co ve Pb Kirlilik Düzeyinin İndikatör Türler, Su ve Sediment Analizleri Yardımıyla Belirlenmesi, BAP, Project Number: BAP-SÜF-TB(MK) 2006, 0 TL, Researcher, 2008,Completed. 50

2. Mersin İlinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorynchus mykiss) Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerde Bakteriyel ve Paraziter Hastalıkların Araştırılması, BAP, Project Number: BAP-SÜF-YB(SÖ) 2004, 0 TL, Researcher, 2007,Completed. 50

1. Mersin Bölgesi’nden Elde Edilecek Bazı Sparidae Türlerinde (Sparus aurata, Diplodus vulgaris ve Pagellus mormyrus) Nematod Parazitlerin ve Dokulardaki Histopatolojik Değişikliklerin Belirlenmesi, BAP, Project Number: BAP-SÜ.F.SÜ(MK) 2002, 0 TL, Researcher, 2004,Completed. 50

Supervised Master Theses 200

1. Cengiz KORKMAZ, Effects of Diazinon on Sex Steroid Levels and Plasma Vitellogenin Concentration and Histopathology of Cammon Carp (Cyprinus carpio, L., 1758) , Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

National Journal [Year, Count] 5
1. ERCIYES UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI , [ 2015 : 2 ] . 2
2. MIDDLE EAST JOURNAL OF SCIENCE , [ 2018 : 1 ] . 1
3. SU URUNLERI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 1
4. SU URUNLERI DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 1
5. ISTANBUL UNIVERSITESI SU URUNLERI FAKULTESI DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall SUF109 Laboratory Techniques Faculty of Fisheries Fisheries 1-2-2
Fall SUÜ 595 Aquaculture Institute of Science 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SUF124 Fish Anatomy Faculty of Fisheries Fisheries 2-2-3
Spring SUÜ 595 Aquaculture Institute of Science 3-0-3
Fall SUF109 Laboratory Techniques Faculty of Fisheries Fisheries 1-2-2
Fall SUÜ 595 Aquaculture Institute of Science 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SUF124 Fish Anatomy Faculty of Fisheries Fisheries 2-2-3
Spring SUÜ 595 Aquaculture Institute of Science 3-0-3
Spring SUÜ 591 Fish Histopathology Institute of Science 2-2-3
Fall SUF109 Laboratory Techniques Faculty of Fisheries Fisheries 1-2-2
Fall SUÜ 595 Aquaculture Institute of Science 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SUF124 Fish Anatomy Faculty of Fisheries Fisheries 2-2-3
Spring SUÜ 595 Aquaculture Institute of Science 3-0-3
Fall SUF109 Laboratory Techniques Faculty of Fisheries Fisheries 1-2-2
Fall SUÜ 595 Aquaculture Institute of Science 3-0-3
Fall SUÜ 801 Special Topics In Aquaculture Institute of Science 4-0-0
Fall SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SUF444 Graduation Thesis Faculty of Fisheries Fisheries 0-4-2
Spring SUF124 Fish Anatomy Faculty of Fisheries Fisheries 2-2-3
Spring SUÜ 591 Fish Histopathology Institute of Science 2-2-3
Spring SUÜ 619 Non - Infectious Fish Diseases Institute of Science 3-0-3
Spring SUÜ 595 Aquaculture Institute of Science 3-0-3
Spring SUÜ 801 Special Topics In Aquaculture Institute of Science 4-0-0
Fall SUF109 Laboratory Techniques Faculty of Fisheries Fisheries 1-2-2
Fall SUÜ 801 Special Topics In Aquaculture Institute of Science 4-0-0
Fall SUÜ 619 Non - Infectious Fish Diseases Institute of Science 3-0-3
Fall SUÜ 595 Aquaculture Institute of Science 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SUF124 Fish Anatomy Faculty of Fisheries Fisheries 2-2-3
Spring SUÜ 801 Special Topics In Aquaculture Institute of Science 4-0-0
Spring SUÜ 591 Fish Histopathology Institute of Science 2-2-3
Fall ÜYG101 Introduction To University Life Faculty of Fisheries Fisheries 1-0-1
Fall SUF109 Laboratory Techniques Faculty of Fisheries Fisheries 1-2-2
Fall SUÜ-591 Fish Histopathology Gradute School of Natural and ... Aquaculture 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SUF124 Fish Anatomy Faculty of Fisheries Fisheries 2-2-3
Fall SUF109 Laboratory Techniques Faculty of Fisheries Fisheries 1-2-2
Fall ÜYG101 Introduction To University Life Faculty of Fisheries Fisheries 1-0-1
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SUF124 Fish Anatomy Faculty of Fisheries Fisheries 2-2-3
Spring SUÜ-591 Fish Histopathology Gradute School of Natural and ... Aquaculture 2-2-3
Fall SUF109 Laboratory Techniques Faculty of Fisheries Fisheries 1-2-2
Fall SUÜ-591 Fish Histopathology Gradute School of Natural and ... Aquaculture 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SUF124 Fish Anatomy Faculty of Fisheries Fisheries 2-2-3
Fall SUF109 Laboratory Techniques Faculty of Fisheries Fisheries 1-2-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SUF124 Fish Anatomy Faculty of Fisheries Fisheries 2-2-3
Spring SUR206 Fish Parasites Vocational School of Silifke Fisheries 2-2-3
Spring SSÜ208 Ecology of Marine Environments Vocational School of Silifke Fisheries 2-0-2
Spring SUR130 Fishery Products Fundementals Vocational School of Silifke Fisheries 2-0-2
Fall SUF109 Laboratory Techniques Faculty of Fisheries Fisheries 1-2-2
Fall SSÜ108 Environmental Biology Vocational School of Silifke Fisheries 2-0-2
Fall SSÜ105 Research Methods and Techniques Vocational School of Silifke Fisheries 2-0-2
Fall SUR225 Oceanography Vocational School of Silifke Fisheries 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SUF112 Fish Anatomy Faculty of Fisheries Fisheries 3-2-4
Spring SUF124 Fish Anatomy Faculty of Fisheries Fisheries 2-2-3
Fall SUF109 Laboratory Techniques Faculty of Fisheries Fisheries 1-2-2