Slide background
Research and Application Center of Continuing Education Application and Research Center

Meü

Continuing Education Application and Research Center

Genel Görünüm

               Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEÜSEM), Üniversitenin Örgün Eğitim Programları dışında yürüttüğü etkinliklerle toplumun her kesimine hizmet veren bir birimdir. 
             Merkez, amaçları doğrultusunda bireylere, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası kuruluşlara, ihtiyaç duydukları alanlarda kısa süreli eğitim programları, kurslar, sertifika programları ve seminerler düzenlemektedir. Ayrıca, danışmanlık, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamaktadır. 

                       Merkez Yenişehir Kampüsü'nde  faaliyet göstermektedir.