Slide background
Mersin Üniversitesi

  Professor Şerife Yorulmaz
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Arts and Science .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
4692 .
Fax
:
+90-- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-09-04 11:07:26 .
Last Modification
:
2021-10-26 14:43:58 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1982
1988
1995
2000
Doctorate Thesis

1. -, Supervisor: Dr. Serap YILMAZ, Dokuz Eylül University, Others, History of the Republic Department, İzmir, Turkey, .

Master Thesis

1. -, Supervisor: Dr. Ergün AYBARS, Dokuz Eylül University, Others, History of the Republic of Turkey Department, İzmir, Turkey, .

Title Dutie Institution/Other Year
2015-10-23 - 2018-10-23
2015-10-23 - 2018-10-23
2014-06-17 - 2017-06-17
2014-06-17 - 2017-06-17
2013-03-25 - 2016-03-25
2013-03-25 - 2016-03-25
National - Covered by ULAKBIM 400
2005
2. YORULMAZ, Ş. -. A.U. ATATURK YOLU, 2005, 35, 345-373. 200 + 0
http://http://dergiler.ankara.edu.tr/detail

1998
1. YORULMAZ, Ş. -. A.U. ATATURK YOLU DERGISI, 1998, 22, 231-259. 200 + 0
http://dergiler.ankara.edu.tr/detail

National - Other 300
2016
3. YORULMAZ, Ş.; ERGENOĞLU, M. French efforts of land occupatıon ın Çukurova before wwı: farm of Çukurova-1. CUKUROVA ARASTIRMALARI DERGISI, 2016, 3, 107-114. 100 + 0
http://www.cukar.org/

2010
2. YORULMAZ, Ş. , C.13, No.54, (Ağustos, Eylül, Ekim 2010), s. DOGU BATI, 2010, 13, 185-188. 100 + 3
2000
1. YORULMAZ, Ş. -. OTAM, 2000, 1, 697-768. 100 + 3
National - Chapter(s) in Book 312
1. YORULMAZ, Ş. -, ISBN: 978-605-149-700-6, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/mavi Ofset, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 124 Page, Turkish, MERSİN, Turkey, 2015. 250
National - Course Book 312
1. YORULMAZ, Ş.; AKGÜL, R.; DOĞAN, H.; AYTAR, H.; ALPSOY, Ş.; YALÇIN, C.; KENDİRCİ, H.; ÇELİK, R. TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİ, ISBN: 978- , EKİN YAYINEVİ, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 279 Page, Turkish, MERSİN, Turkey, 2015. 63
International - Full text - Oral 1200

6. YORULMAZ, Ş., Çukurova'da Toprak Tasarrufu ve Yabancı Tebaanın Bu Konudaki Faaliyetleri (1838-1914). Uluslararası "Tarihte Adana ve Çukurova" Sempozyumu Bildirileri Kitabı (17-19 Nisan 2015 Adana-Türkiye, 2015-04-17, 2015-04-19, ANKARA, Turkey, 2016. 200
http://www.akademisyen.com

5. YORULMAZ, Ş., Osmanlı’da Ayrılıkçı - Siyasal Örgütlenmelere Yabancı İlgisi ve Kapitülasyonların Suistimaline Bir Örnek: Brazzafolli Davası. XV. Türk Tarih Kongresi , 2006-09-11, 2006-09-15, Ankara, Turkey, 2006. 200

4. YORULMAZ, Ş., Doğu Akdeniz’de Bir Cemaat Serüveni: Liman Kenti Olma Sürecinde Mersin’de Gelişen ‘Maruni Taifesi. Tarih İçinde Mersin Kolokyumu ve Sergisi II , 2005-09-22, 2005-09-24, MERSİN, Turkey, 2005. 200

3. YORULMAZ, Ş., Antioch (1820-1939) An Evaluation from Social and Economic Perspectives. VIII Simposio di Tarso – Antiochia, 2003-06-28, 2003-07-01, ROMA, Italy, 2005. 200

2. YORULMAZ, Ş., 19. Yüzyılda Osmanlı Eğitim Sistemi İçinde Ermenilerin Durumu, Misyoner Faaliyetlerinin Etkileri ve Ruhsatsız Açılan Ermeni Okulları. XIV. Türk Tarih Kongresi , 2002-09-09, 2002-09-13, Ankara, Turkey, 2002. 200

1. YORULMAZ, Ş., Doğu Akdeniz’de Bir Osmanlı Liman Kenti Olarak Gelişen Mersin’de Yabancı Tüccarın Rolü ve Mersin’de Levanten Kültürü (19.Yüzyıl). 19. Yüzyılda Mersin ve Akdeniz Dünyası, Uluslararası Kolokyumu, 2002-04-18, 2002-04-20, MERSİN, Turkey, 2002. 200

International - Full text - Poster 100

1. YORULMAZ, Ş., Exploration, Exploitation and Economy of Emery Mines in the Western Anatolia (1844 – 1909) Proceedings – Volume II- IESCA. International Earth Sciences Colloquium on te Agean Region, 1995-10-04, 1995-10-14, GÜLLÜK/İZMİR, Turkey, 1995. 100

National - Full text - Oral 100

1. YORULMAZ, Ş., Türkiye’de Kömürün Keşfi ve Kömür İşletme İmtiyazları (1829-1937). Türkiye 11. Kömür Kongresi , 1998-06-10, 1998-06-12, BARTIN/AMASRA, Turkey, 1998. 100

National - Manager 400

4. ACTIVITIES OF THE SHEIKH SENUSI IN ANATOLIA BY THE NATIONAL STRUGGLE, BAP, Project Number: 2016-2-TP3-1917, 5000 TL, Manager, 2019,Completed. 100

3. Osmanlı Askeri Teknolojisi ve Silahlanma Politikası ( 1870-1918), BAP, Project Number: BAP-SOBE T (ZS) 2011-1 DR, 0 TL, Manager, 2016,Completed. 100

2. 18. Yüzyılda Osmanslı Maliyesinde Iltizam Sisteminin Uygulama Örnegi 0larak Adana Sancagı, BAP, Project Number: BAP-SOBE T(ME) 2011-1 DR, 0 TL, Manager, 2016,Completed. 100

1. -, BAP, Project Number: 2248463, 5569 TL, Manager, 2015,Completed. 100

International Journal [Year, Count] 12
1. CUMHURIYET TARIHI ARAşTıRMALARı DERGISI (CTAD) , [ 2016 : 1 ] . 4
2. OTAM , [ 2015 : 1 ] . 4
3. TüRKIYE SOSYAL ARAşTıRMALAR DERGISI (TSAD) , [ 2016 : 1 ] . 4
National Journal [Year, Count] 1
1. CAGDAS TURKIYE TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 1
1. , Member No: -, Turkey, 2013-06-02-Continue.
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR405 Tukish Economic History II Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR411 Completion Thesis I Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Fall TAR417 History of Modern Middle East Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Fall TAR 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TAR410 Diplomacy of Turkish Repuclic Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR326 Social. Economic &Political History of C Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR412 Completion Thesis II Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Spring TAR 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Fall TAR411 Completion Thesis I Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Fall TAR417 History of Modern Middle East Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Fall TAR405 Tukish Economic History II Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR 549 History of Diplomacy Institute of Social Sciences History 3-0-3
Fall TAR 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Fall TAR 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TAR 436 Diplomacy of Turkish Repuclic Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Spring TAR326 Social. Economic &Political History of C Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR410 Diplomacy of Turkish Repuclic Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR412 Completion Thesis II Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Spring TAR 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Spring TAR 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Spring TAR 510 Osm. Imparatorlugu From The Republic of ... Institute of Social Sciences History 3-0-3
Fall TAR405 Tukish Economic History II Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Fall TAR405 Tukish Economic History II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR411 Completion Thesis I Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Fall TAR 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Fall TAR 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Fall SEM DR Seminar II Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Fall TAR 549 History of Diplomacy Institute of Social Sciences History 3-0-3
Fall TAR 607 Relationships Between Ottoman Empire and... Institute of Social Sciences History 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TAR412 Completion Thesis II Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Spring TAR326 Social. Economic &Political History of C Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Spring TAR412 Completion Thesis II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 0-2-1
Spring TAR326 Social. Economic &Political History of C Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR410 Diplomacy of Turkish Repuclic Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR 436 Diplomacy of Turkish Repuclic Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Spring TAR 510 Osm. Imparatorlugu From The Republic of ... Institute of Social Sciences History 3-0-3
Spring SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring TAR 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Spring TAR 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Spring TAR 602 The Social and Economic Foundations of T... Institute of Social Sciences History 3-0-3
Fall TAR405 Tukish Economic History II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR411 Completion Thesis I Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Fall TAR411 Completion Thesis I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 0-2-1
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR405 Tukish Economic History II Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Fall TAR 549 History of Diplomacy Institute of Social Sciences History 3-0-3
Fall TAR 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Fall TAR 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TAR326 Social. Economic &Political History of C Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Spring TAR326 Social. Economic &Political History of C Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR410 Diplomacy of Turkish Repuclic Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR412 Completion Thesis II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 0-2-1
Spring TAR 436 Diplomacy of Turkish Repuclic Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Spring TAR 602 The Social and Economic Foundations of T... Institute of Social Sciences History 3-0-3
Spring TAR 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Spring TAR 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Spring TAR 510 Osm. Imparatorlugu From The Republic of ... Institute of Social Sciences History 3-0-3
Spring SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Fall TAR411 Completion Thesis I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 0-2-1
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR411 Completion Thesis I Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Fall TAR417 History of Modern Middle East Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR417 History of Modern Middle East Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Fall TAR405 Tukish Economic History II Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR405 Tukish Economic History II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Fall SEM DR Seminar I Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Fall TAR 607 Relationships Between Ottoman Empire and... Institute of Social Sciences History 3-0-3
Fall TAR543 History of Diplomacy Institute of Social Sciences History 3-0-3
Fall TAR 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Fall SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TAR326 Social. Economic &Political History of C Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR412 Completion Thesis II Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Spring TAR326 Social. Economic &Political History of C Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Spring TAR412 Completion Thesis II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 0-2-1
Spring TAR410 Diplomacy of Turkish Repuclic Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR 436 Diplomacy of Turkish Repuclic Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Spring TAR 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring TEZ Thesis Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring TAR 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Spring SEM DR Seminar II Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring TAR 510 Osm. Imparatorlugu From The Republic of ... Institute of Social Sciences History 3-0-3
Fall TAR405 Tukish Economic History II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR405 Tukish Economic History II Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Fall TAR543 Gradute School of Social Scien... History 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TAR410 Diplomacy of Turkish Repuclic Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR326 Social. Economic &Political History of C Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Spring TAR410 Diplomacy of Turkish Repuclic Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Spring TAR326 Social. Economic &Political History of C Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR 602 The Social and Economic Foundations of T... Gradute School of Social Scien... History 3-0-3
Spring TAR 510 Osm.İmparatorluğu From The Republic of... Gradute School of Social Scien... History 3-0-3
Fall TAR405 Tukish Economic History II Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Fall TAR417 History of Modern Middle East Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR405 Tukish Economic History II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR 607 Relationships Between Ottoman Empire and... Gradute School of Social Scien... History 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TAR412 Completion Thesis II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 0-2-1
Spring TAR326 Social. Economic &Political History of C Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Spring TAR326 Social. Economic &Political History of C Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR410 Diplomacy of Turkish Repuclic Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Spring TAR410 Diplomacy of Turkish Repuclic Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR412 Completion Thesis II Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR405 Tukish Economic History II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR417 History of Modern Middle East Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Fall TAR411 Completion Thesis I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 0-2-1
Fall TAR405 Tukish Economic History II Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR411 Completion Thesis I Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Fall TAR 607 Relationships Between Ottoman Empire and... Gradute School of Social Scien... History 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TAR410 Diplomacy of Turkish Repuclic Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR412 Completion Thesis II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 0-2-1
Spring TAR410 Diplomacy of Turkish Repuclic Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Spring TAR412 Completion Thesis II Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Spring TAR326 Social. Economic &Political History of C Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Spring TAR326 Social. Economic &Political History of C Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR410 Diplomacy of Turkish Repuclic Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR 602 The Social and Economic Foundations of T... Gradute School of Social Scien... History 3-0-3
Spring TAR 510 Osm.İmparatorluğu From The Republic of... Gradute School of Social Scien... History 3-0-3
Fall TAR411 Completion Thesis I Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Fall TAR411 Completion Thesis I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 0-2-1
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Fall TAR405 Tukish Economic History II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR405 Tukish Economic History II Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR405 Tukish Economic History II Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR 607 Relationships Between Ottoman Empire and... Gradute School of Social Scien... History 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TAR410 Diplomacy of Turkish Repuclic Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR326 Social. Economic &Political History of C Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR412 Completion Thesis II Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Spring TAR 602 The Social and Economic Foundations of T... Gradute School of Social Scien... History 3-0-3
Spring TAR 510 Osm.İmparatorluğu From The Republic of... Gradute School of Social Scien... History 3-0-3
Fall TAR411 Completion Thesis I Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR405 Tukish Economic History II Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TAR326 Social. Economic &Political History of C Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR410 Diplomacy of Turkish Repuclic Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR405 Tukish Economic History II Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR305 Turkish Culturel History Faculty of Arts and Science History 3-0-3